Φακέλωμα των πολιτών για χρέη

Ετοιμάζεται φορέας, ο οποίος θα συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα χρέη του οφειλέτη σε εφορία, Ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα χρέη προς τις τράπεζες κι άλλες ιδιωτικές εταιρείες θα δημιουργεί ένα «σκορ» για την συνολική πιστοληπτική του εικόνα! Συνέχεια