Γιατί απέτυχε η ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας κύριας κατοικίας

Τι είπε η Λούκα Κατσέλη, η πρώην υπουργός και συντάκτης του ομώνυμου νόμου για την προστασία των δανειοληπτών. Συνέχεια