Η κρίση δεν τελείωσε, αλλά βάθυνε: στοιχεία σοκ ΟΟΣΑ για φτωχούς

Το 68,3% του πληθυσμού ζει κοντά στο όριο της φτώχειας και το 12,9% κάτω από αυτό!!! Συνέχεια