Τα δικαιώματα που καταστρατηγεί το νομοσχέδιο για το άσυλο

«Παραβιάζει το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο», «θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά», αλλά και και «προτεραιοποιείται η αύξηση των επιστροφών», τονίζει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Συνέχεια