Χρήση απαγορευμένου ζιζανιοκτόνου από τη Monsanto

Ψέκασε απαγορευμένη ουσία σε καλαμπόκια και άλλες καλλιέργειες. Συνεχίστε την ανάγνωση Χρήση απαγορευμένου ζιζανιοκτόνου από τη Monsanto