Ερώτηση 28 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για αντιμετώπιση ανησυχητικής μείωσης στάθμης της Κορώνειας

Οχτώ ζητήματα προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατάσταση στη λίμνη, που τελευταία εξέπεμψε νέο SOS, μετά και την εμφάνιση χιλιάδων νεκρών ψαριών. Συνέχεια