Η «εισπρακτική εταιρεία» της Εφορίας

Τέθηκε σε λειτουργία από τα μέσα Σεπτεμβρίου το νεοσύστατο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής (ΚΕΟΦ), με αρμοδιότητες οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη χώρα εκτός από την Αττική. Συνέχεια