Γιατί ξέσπασε επιδημία ιλαράς στη Σαμόα

Πέθαναν πολλά παιδιά κάτω των 5 ετών. Συνέχεια