Ασαφές παραμένει γιατί χρειάζεται να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Οι άνθρωποι που παράτησαν τη χώρα για την προσωπική τους ευημερία, χωρίς να μείνουν πίσω και να παλέψουν στις όποιες δύσκολες καταστάσεις βιώνει ο υπόλοιπος πληθυσμός, χρειάζονται κατά τη ΝΔ να ψηφίζουν, επηρεάζοντας τις όποιες πολιτικές εξελίξεις σε ένα κράτος, το οποίο εγκατέλειψαν. Συνέχεια